Art Zbyt

Art Zbyt

Bądź na bieżąco:
//

Bądź na bieżąco:
//
Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt Art Zbyt

Projekty unijne


Firma ART-ZBYT realizuje projekt w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Zapytania ofertowe do projektu:

1. Budowa wiaty i małej architektury – Zapytanie-ofertowe_wiata.pdf – data zapytania 25.04.2019

2. Roboty budowlane i wykończeniowe przy budynku stacji paliw w Krośnicach – Zapytanie ofertowe – roboty wykończeniowe.pdf – data zapytania 29.06.2018

3. Roboty budowlane przy budynku stacji paliw w Krośnicach – Zapytanie ofertowe – roboty budowlane.pdf – data zapytania 19.01.2018

4. Stolarka okienna i drzwiowa do budynku stacji paliw w Krośnicach – Zapytanie ofertowe  – stolarka.pdf – data zapytania 19.01.2018

5. Roboty elektryczne przy budynku stacji paliw w Krośnicach – Zapytanie ofertowe – roboty elektryczne.pdf – data zapytania 19.01.2018

 

Kosztorys inwestorski – przedmiar robót

 


Dotacja na kapitał obrotowy z tytułu epidemii COVID-19 – data rozpoczęcia 1.07.2020